Warm aanbevolen: bevraging kosten COVID-19

23 juni 2020

Momenteel vindt er overleg plaats over de te nemen COVID-19 maatregelen in het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. In de aangepaste begroting 2020 is een provisie aangelegd met extra middelen die zal worden verdeeld over de verschillende beleidsdomeinen. Een eerste tussenkomst onder de vorm van ICT-middelen werd ondertussen al uitbetaald aan onze scholen. Uit datzelfde coronafonds worden binnenkort ook middelen vrijgemaakt voor de compensatie van kosten door het afgelasten van schooluitstappen.

Meer informatie vind je hier.