Waar vind ik het ‘warm water’ voor PREVENTIE op onze school?

08 januari 2019

We organiseren voor de preventieadviseurs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen het ‘Congres Warm Water III’ op 5 februari 2019 te Gent en op 21 februari te Brussel. Dit is ‘HET’ netwerkmoment bij uitstek en de bedoeling om kennis en documenten met elkaar te delen, we moeten het warm water niet opnieuw gaan uitvinden.

Het thema dit jaar is de 9 processen van de inspectie 2.0 van het ministerie van onderwijs. We willen de mogelijkheid geven om deze processen te bespreken aan de hand van de eigen ervaringen en we vestigen de aandacht op de ‘nieuwe’ manier van inspecteren. Tijdens de workshops zal er ook op dezelfde manier naar deze processen worden gekeken om een goede voorbereiding van de doorlichting te kunnen maken.

Bemerk: om tegemoet te komen aan de praktische bezwaren (afstand) voor de mensen uit West-Vlaanderen wordt dit congres van Mechelen naar Gent en Brussel gebracht. U komt toch ook?!

Inschrijven voor dit initiatief kan via deze link.  Prijs: € 75 per persoon

Meer info hilde.decaesstecker [at] katholiekonderwijs.vlaanderen - Tel.: 02 507 07 66