Vormingsinitiatief in de kijker: Planning modernisering so - programmatieregelgeving - 28 mei 2019

14 mei 2019

Op dinsdag 28 mei is er in d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek, van 9.30 u tot 12 u (onthaal vanaf 9 u) een vorming rond de planning modernisering SO – programmatieregelgeving.

De uitrol van de Modernisering so, met ingang van het schooljaar 2019-2020, gaat gepaard met nieuwe programmatieregelgeving (o.m. uitbouw domeinscholen). Samen met de start van een nieuwe generatie scholengemeenschappen, met ingang van het schooljaar 2020-2021, wordt ook grondig gesleuteld aan de interne planning (o.m. afbakening planningsbevoegdheid scholengemeenschap – regionaal platform – DPCC).

Meer informatie vind je hier.