Vormingsinitiatief in de kijker: De nieuwe vzw-wetgeving: wat zijn de gevolgen voor mijn schoolbestuur

26 november 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert in onze regio een vormingssessie over de gevolgen van de vzw-wetgeving voor jouw schoolbestuur, met bijzondere aandacht voor de bestuurdersaansprakelijkheid en de fusieprocedures. 

Meer informatie vind je hier.