Vormingen voor besturen gaan online!

26 oktober 2020

Wellicht heb je dit al gemerkt in de Vlaanderen-brede nieuwsbrief: ook in deze Corona-tijden kan je volop genieten van een ruim vormingsaanbod voor besturen. De meeste van de geplande vormingen worden digitaal aangeboden. Enkel vormingen die een fysieke aanwezigheid vereisen, worden uitgesteld tot een latere datum (bijvoorbeeld: het netwerkcafé dat was voorzien op maandag 23 november).

Zo is er binnenkort een interessante sessie rond financiële geletterdheid: “Hoe kan je als schoolbestuur een meerjarenbegroting opstellen?”. Je kan aansluiten op 16 of op 18 november. Geïnteresseerd? Surf zeker eens naar deze link

Alle actuele informatie over het vormingsaanbod en een volledig overzicht van de komende vormingssessies vind je steeds op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vorming-voor-besturen.

Voor vragen en ondersteuning kan je steeds terecht bij de regionale ankerfiguur voor de schoolbesturen: Ward Goudenhooft, ward.goudenhooft [at] katholiekonderwijs.vlaanderen, GSM 0495/99 70 26.

Wij hopen jou en jouw collega’s te mogen ontmoeten op één van de volgende bijeenkomsten!