Uitnodiging voorafgaandelijk overleg DPCC-SO

09 februari 2018

Hierbij delen wij u mee dat er op maandag 5 maart om 18.30 u. een voorafgaandelijk overleg wordt ingericht over twee aanvragen die werden ingediend bij de DPCC-SO (voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs). Dit overleg gaat door in Centrum d'Abdij, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek.

Graag nodigen wij de aanvragers uit om hierop aanwezig te zijn.

Ook alle scholen/schoolbesturen die zich betrokken voelen bij één of meerdere aanvragen zijn van harte welkom om hun bedenkingen en argumenten bij een bepaalde aanvraag toe te lichten.

Dit voorafgaandelijk overleg vindt plaats in aanwezigheid van de leden van de DPCC-SO.

Programma:

Voorafgaandelijk overleg over de aanvragen van de SG Groeninge:

  • 18.30 uur, aanvraag van RHIZO 2, wijziging van de vp van de Freinetschool
  • 19 uur, aanvraag van GUSCO-VTI, gebruikname van elkaars vestigingsplaatsen

Op vraag van de aanvrager zelf, bezwaarmakers of een geleding van de DPCC kunnen ook nog andere dossiers aan bod komen. In dit geval wordt u hierover bijkomend geïnformeerd.

Gelieve vooraf uw aanwezigheid te bevestigen bij Ward Goudenhooft, e-mail: ward.goudenhooft [at] katholiekonderwijs.vlaanderen