Uitnodiging voorafgaandelijk overleg DPCC-BaO

06 februari 2018

Hierbij delen wij u mee dat er op maandag 26 februari 2018 om 18 u. een voorafgaandelijk overleg wordt ingericht over aanvragen die werden ingediend bij de DPCC-BaO (voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs). Dit overleg gaat door in Centrum d'Abdij, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek.

Graag nodigen wij de aanvragers uit om hierop aanwezig te zijn.

Ook alle scholen/schoolbesturen die zich betrokken voelen bij één of meerdere aanvragen zijn van harte welkom om hun bedenkingen en argumenten bij een bepaalde aanvraag toe te lichten.

Dit voorafgaandelijk overleg vindt plaats in aanwezigheid van de leden van de DPCC-BaO.

Programma:

Bespreking van de aanvragen van

  • Het Anker
  • Wonderwijs.

Gelieve vooraf uw aanwezigheid te bevestigen bij Ward Goudenhooft, e-mail: ward.goudenhooft [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.