UBO-register

27 augustus 2019

Elke vzw en elke stichting is wettelijk verplicht om tegen 30 september 2019 het UBO-register in te vullen. Je moet die registratie dus ook doen voor vzw’s die onderwijs inrichten en voor andere rechtspersonen die onderwijs ondersteunen. Deze wet is gebaseerd op een Europese richtlijn tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

Zet nu de nodige stappen in de registratie, zodat ze uiterlijk in september afgewerkt kan worden!

Meer informatie vind je hier.