Severine Verhulst, benoemd tot adjunct bij de bisschoppelijk gedelegeerde voor jongerenpastoraal

01 juli 2019

Severine Verhulst, stafmedewerker voor jongeren- en gezinspastoraal, is voltijds benoemd tot adjunct van Nathalie Verstraete, bisschoppelijk gedelegeerde voor jongerenpastoraal, roepingenpastoraal en gezinspastoraal, met de opdracht om de band tussen jongerenpastoraal en onderwijs verder uit te bouwen. Hiertoe zoeken we vanaf het schooljaar 2019-2020 o.a. naar overleg- en samenwerkingsverbanden met het team ‘identiteit – godsdienst – pastoraal’ van het vicariaat onderwijs van het bisdom Brugge.