Open dialoogavond 'Christus leeft'

10 oktober 2019

Christus vivit (Christus leeft), zo luidt de titel van de aansporing die paus Franciscus publiceerde ter afronding van de synode ‘Jongeren, het geloof en het onderscheiden van de eigen roeping’, die vorig jaar plaatsvond.

Het vicariaat onderwijs van het bisdom Brugge organiseert een open dialoogavond voor alle leraren basis- en secundair onderwijs, opvoeders, personeelsleden, directies, beleidsondersteuners, bestuurders, pedagogisch begeleiders, inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst, die omtrent deze brochure met elkaar in dialoog willen gaan. Er is professionele begeleiding voorzien op deze avond.

Inschrijven kan hier.