Nieuwjaarswens An Quaghebeur, Bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs

23 januari 2018

Een jaar van menswording, dat wens ik je toe;

vuisten ontloken tot delende strelende handen,

handen die vrede doen en verbondenheid boetseren;

ogen die stralen van een geluk dat niet te kopen is,

van geestdrift voor het goede
en van het Licht dat leeft in ziel en hart,

een mond die spreekt

woorden van hoop en vergeving,

oren die luisteren en je maken tot iemand bij wie

elk ander kan thuiskomen en op verhaal mag komen;

een lichaam vol goede gezondheid en een ziel vol blijde gezindheid. 

Dat wens ik je toe: een jaar om mens te worden,

beeld van Ik ben er voor u.

Zoals God mens werd in Jezus,
zo wil Hij het vandaag worden in jou.

Gezegend Nieuwjaar

Dat het een jaar mag worden waarbij je in goede gezondheid veel vreugde mag vinden in wat je ook onderneemt voor onze scholen!

 

An

 

uit Gebed van de Week