Nieuwe raamovereenkomst voor schoolboeken in het basisonderwijs in West-Vlaanderen

09 maart 2020

Onze vzw Diensten ter Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs (DOKO) heeft voor onze basisscholen een nieuwe raamovereenkomst voor het aankopen van schoolboeken volgens de regels van de wet op overheidsopdrachten uitgewerkt. Deze overeenkomst geldt voor de komende vier schooljaren. De belangrijkste slotsom van deze procedure is dat je in West-Vlaanderen voor het aankopen van schoolboeken bij de volgende leverancier dient aan te kloppen (tenzij je zelf een procedure raamovereenkomst schoolboeken uitwerkt ):

  • bij de Meridiaan indien jouw school (vzw schoolbestuur) in het arrondissement Oostende, Brugge, Kortrijk of Ieper is gelegen ;
  • bij de Standaard Boekhandel indien je school (vzw schoolbestuur) in een ander Westvlaams arrondissement is gelegen.

Let wel: alles start met het invullen van een mandaatformulier waarbij je duidelijk maakt de raamovereenkomst van vzw Doko in deze te willen volgen. Alle details van deze gunning lees je door hier te klikken. Heb je nog vragen in verband met deze of andere raamovereenkomsten, contacteer dan Stefanie of Olivier bij vzw Doko.