Medicatie op school: mag het? Of mag het niet?

12 november 2019

We krijgen nog geregeld vraagstukken omtrent het al dan niet toedienen van medicijnen aan leerlingen. Er dienen zich zoveel verschillende situaties aan waardoor onze onderwijsmen-sen nog vaak aan het twijfelen slaan.

Wat staat hierover in jouw gezondheidsbeleid?
Een tijd geleden werkte onze ‘Dienst Lerenden’ samen met de ‘Dienst bestuur & organisatie’ een prachtige leidraad uit voor onze scholen.

De wet van 8 juli 1964 zegt o.a.: ‘Het toedienen van medicijnen valt niet onder eerste hulp. Dat is voorbehouden aan artsen, apothekers en andere medische beroepen.
Andere personen die medicijnen geven, zijn wettelijk strafbaar.’

En toch kan je op school in een situatie komen waarbij handelen kan beslissen over leven of dood.Wat dan?
Een goed uitgangspunt is: hanteer in dergelijke medische vraagstukken steeds een maximale rationele terughoudendheid en indien nodig handel steeds volgens de vooraf schriftelijk vastgelegde afspraken.

Lees ons document ‘standpunt inzake medicatie en eerste hulp op school’. Je vindt er ook in de bijlagen hulpdocumenten om snel aan de slag te kunnen gaan.