Inventariseren '‘antennepersonen’ voor het beleidsdomein ‘identiteit, godsdienst en pastoraal’

11 december 2018

Beste bestuurder, één van de beleidsdomeinen waarvoor je als bestuur verantwoordelijk bent is ‘identiteit, godsdienst en pastoraal’. Graag willen we uit elk schoolbestuur de namen inventariseren van de bestuursleden die zullen fungeren als ‘antennepersonen’ voor het beleidsdomein ‘identiteit, godsdienst en pastoraal’. Gelieve deze namen door te geven aan lieve.benoit [at] katholiekonderwijs.vlaanderen. Dank aan alle besturen die reeds namen hebben doorgegeven. Wie dit nog niet kon doen willen we vragen om zo vlug als mogelijk de namen door te geven aub. Graag willen we deze inventarisatie afronden op vrijdag 21 december 2018. Van harte dank. Met vragen kan je steeds terecht bij: rik.depre [at] katholiekonderwijs.vlaanderen