Internationale dag van de hoop voor kinderen

21 januari 2020

Op 17 februari 2006 riep zuster Jeanne Devos 17 februari uit tot ‘internationale dag van de hoop voor kinderen’. Op die dag is zuster Jeanne Devos op uitnodiging van het vicariaat onderwijs van het bisdom Brugge en van de pedagogische begeleiding van de regio West-Vlaanderen te gast op vier onderwijslocaties in het bisdom Brugge. Om 18.00 uur (stipt) houdt zuster Jeanne een toespraak voor alle geïnteresseerde leraren, opvoeders, directies, leden van raden van bestuur. Ook alle geïnteresseerden van buiten het onderwijs zijn zeker welkom! Nadien is er kans tot informeel ontmoeten. 

Inschrijven kan hier.