Informatief: I-learn project KULeuven

03 maart 2020

De KULeuven Campus Kortrijk (KULAK) is betrokken bij het i-learn project waarbij wordt beoogd om adaptieve toepassingen in het Vlaamse onderwijs te integreren om het onderwijs- en leerproces te ondersteunen. Om een goed zicht te hebben op het gebruik van adaptief gepersonaliseerd leren in het Vlaamse onderwijs en de percepties van leerkrachten daartegenover, is er een vragenlijst opgesteld. Namens de KU Leuven willen wij jullie vragen om deze vragenlijst te verspreiden in uw school en alle leerkrachten uit te nodigen hieraan deel te nemen.

Het zou het onderzoek zeker verder vooruit helpen. De link naar het onderzoek vind je hier.