‘Hou jij een register voor feiten met derden bij?’

23 januari 2019

De lancering van de WellBe-tool op 14 januari ll. was een groot succes. 

Na deze risico-analyse start ieders echte opdracht: welke preventieve maatregelen installeren we op onze school?

Je preventieadviseur en/of vertrouwenspersoon moet ook verplicht een register van feiten met derden bijhouden.  Dit register is een preventiedocument dat eigen is aan de materie van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Meer informatie vind je hier.