Gebed van de week

27 oktober 2017

Op de website - www.kobrugge.be/pastoraal vind je onder de rubriek ‘gebed van de week’ voor elke week een aanbod van teksten, overwegingen en gebeden, bestemd voor persoonlijke overweging en gebed. Dit aanbod kan je ook gebruiken voor een moment van bezinning tijdens vergaderingen, … . Dit gebed van de week wordt telkens opgebouwd vanuit het maandthema van ‘leeftocht’, het maandelijks bezinningsaanbod van het VSKO.