Fotorecht op school

15 mei 2018

De nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) wordt vanaf 25 mei aanstaande van kracht. Alweer een reden om een vaak terugkerende vraag even in de kijker te plaatsen.

Mag je zo maar gelijk welke foto/filmpje tijdens schoolactiviteiten gemaakt, op de schoolwebsite, social media of in een schoolfolder/-krant publiceren?

Een algemene internationale (beleefdheids-)regel stelt: vraag steeds vooraf toestemming om een foto te mogen maken, zeker aan die personen die expliciet, zo niet alleen, in beeld worden gebracht. Niet gerichte foto’s of algemene beelden op openbare plaatsen kunnen altijd, behoudens een duidelijk geafficheerd opnameverbod.

Maar wat met kinderen op de basisschool? Het zijn de ouders die de toestemming dienen te geven. Jongeren die over voldoende beoordelingsvermogen beschikken en de leeftijd van 13 jaar hebben bereikt, beslissen zelf over “hun portretrecht”.

Schriftelijke of mondelinge toestemming?

Om discussies achteraf te vermijden voorzie je best een schriftelijk toestemmingsformulier waarop actief door ja/neen of akkoord/niet akkoord aan te vinken, toestemming wordt verleend. Uiteraard wordt het document gedateerd, genaamtekend en ondertekend.
Vermeld ook steeds wat het doel is van de beeldopnames: intern gebruik, folder, website, etc.
Formuleer je toestemmingsformulier dusdanig dat discussie achteraf wordt vermeden.
Een voorbeelddocument vind je hier en pas je aan naar je eigen school en de foto-omstandigheden.

Je hebt steeds 2x toestemming nodig:

  • 1x om de beeldopname te maken én
  • 1x om de beeldopname te mogen gebruiken.

Meer info over privacy vanuit het standpunt van de ouders en leerkrachten of de jongere zelf, vind je op www.ikbeslis.be Dit is een nuttige site o.a. ook voor vraagstukken rond smartphonegebruik op school, camera’s op school, etc.

Nog interessante links zijn:

Of je mag ook steeds bij onze diensten aankloppen: 

  • lieven.verhaeghe [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
  • gino.demeester [at] katholiekonderwijs.vlaanderen