Elektronisering mandaatverlening en -registratie

25 juni 2019

In augustus wijzigt de procedure voor de aanvraag en het verkrijgen van de kerkelijke toestemming om het vak rooms-katholieke godsdienst te geven.

Zoals u weet, moet elke leraar die dat vak wenst te geven daartoe de toestemming krijgen van de plaatselijke bisschop, in deze vertegenwoordigd door zijn bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs.Dit geldt ok voor klastitularissen in het katholiek basisonderwijs met enkele lestijden r.-k.godsdienst. De leraar dient daartoe vooraf een aanvraag in bij het vicariaat onderwijs.

Meer informatie vind je hier