In Dialoog en BOS

19 september 2018

In mei 2016 werd de conceptnota ‘Bestuurlijke optimalisatie’ goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Sindsdien bleef het politiek stil. Er werd wel achter de schermen voortgewerkt, maar een nieuw decreet was er voor het zomerreces nog altijd niet. Voor een aantal besturen was het uitblijven van regelgeving het signaal om af te wachten: eerst kijken wat het nieuwe decreet zou opleggen en dan pas stappen zetten naar schaalvergroting en optimalisatie. Het merendeel van de besturen wachtte het nieuwe decreet niet af. Zij zagen de mogelijke meerwaarde van meer samenwerking met collega-bestuurders en beslisten om de koe bij de horens te vatten.

In het nummer september-oktober 2018 van het tweemaandelijks tijdschrift ‘In Dialoog’ vinden we getuigenissen van schoolbesturen onder de titel ‘BOS in de praktijk’. Voor West-Vlaanderen is dit Poelberg Ommeland dat op 23.12.2017 groeide vanuit 4 schoolbesturen. Echt de moeite waard om even te lezen!

Heb je nog geen abonnement op ‘In Dialoog’?

Stuur een mail naar indialoog [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

‘In Dialoog’ is gratis voor de scholen en schoolbesturen aangesloten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Leden betalen voor een bijkomend abonnement 15 euro per jaar.