In de kijker: Meld wijzigingen in samenstelling raad van bestuur aan het Staatsblad

24 september 2019

Is de samenstelling van je raad van bestuur veranderd? Vergeet dan niet om dit te publiceren in het Belgisch Staatsblad!

Meer informatie vind je hier