Bedankt voor je vertrouwen!

29 september 2020

Kennen alle personeelsleden op jouw school de wettelijke procedure die ze kunnen volgen bij problemen rond psychosociale risico’s (pesten, geweld, stress, ongewenst seksueel gedrag, burn-out)?  In heel wat scholen verschijnen bij een nieuw schooljaar nieuwe collega’s. Kennen zij het antwoord op bovenstaande vraag?  En voor alle andere collega’s is herhaling een goede zaak!

Mag ik je daarom voorstellen om je preventieadviseur en/of vertrouwenspersoon vijf minuten het forum te geven op de volgende personeelsvergadering? Zij kunnen je vertellen bij wie je met psychosociale problemen terecht kan. Wie is/zijn de vertrouwenspersonen binnen jouw schoolbestuur? Waar vind ik het telefoonnummer van de preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA) van de externe dienst van onze school?

Vergeet niet om de werking van het register voor feiten met derden toe te lichten en bij wie ik dat kan vinden.

En nu maar hopen dat iedereen zich heel het schooljaar lekker in zijn/haar vel voelt. Dan hoeft er niemand een beroep te doen op deze wettelijke procedure.

Heb je vragen over dit of andere preventiethema’s, contacteer gerust lieven.verhaeghe [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.