Analyse beleidsvoerend vermogen van het bestuur

12 maart 2019

Schoolbesturen in Vlaanderen krijgen de laatste decennia vanuit de overheid meer ruimte en autonomie voor het voeren van een eigen beleid. Deze verhoogde mate van zelfsturing brengt echter ook een verhoogde verantwoordelijkheid m.b.t. de kwaliteitsontwikkeling van scholen met zich mee. Het is daarom belangrijk dat schoolbesturen op een effectieve wijze vorm geven aan een krachtig beleidsvoerend vermogen. Het ene schoolbestuur slaagt er echter beter in om een krachtig beleidsvoerend vermogen te ontwikkelen dan het andere.

Meer informatie lees je hier.