Samenstelling COBES (Comité Besturen)

COBES komt maandelijks samen, in principe de maandag voor de adviesraden van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zodat de onderwerpen die daar aan bod zullen komen, kunnen worden besproken in COBES.

De vergaderingen vinden plaats in d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435, Assebroek.

Wat is de inhoud van deze bijeenkomsten?

 • beleidsvoorbereidende reflectie en bespreking ter ondersteuning van de inbreng van de regionale afgevaardigden in de adviesraden, Overlegforum en in de raad van bestuur Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het ruimer onderwijsbeleid,
 • bespreking van diverse thema’s die besturen aanbelangen (b.v. vormingsaanbod, besturenwerking, BOS-organisatie om enkele recente voorbeelden te noemen),
 • informatie-doorstroming (b.v. leerlingenaantallen, een input rond een specifiek thema, b.v. werkgeverschap vanuit het standpunt van de besturen)
 • een rondvraag bij de leden over de items die zij willen aanbrengen vanuit hun achterban met verdere bespreking 

De huidige samenstelling:

 • An Quaghebeur, voorzitter
 • E.P. Jean-Marie Christiaens
 • Paul Crevits
 • Michel Demaeght
 • Monique Demyttenaere
 • Griet Desmet
 • Didier Finet
 • E.H. Roland Hemeryck
 • Paul Jonckheere
 • Ingrid Jost
 • Jan Loosveld
 • Jan Minne
 • Patrick Proot
 • Lieve Standaert
 • Jean-Paul Vallaeys
 • Jean-Pierre Vanden Berghe
 • Dany Vandevivere
 • E.H. Michel Verfaillie
 • Wilfried Verniest
 • Jean Pierre Vyncke
 • Rudy Weyne
 • Ward Goudenhooft, contactpersoon COBES