Mededelingen

Nieuws voor de leden

09 oktober 2018
  1. Is je verplichte asbestinventaris (KB asbest 16.03.2006) gedateerd? Maak nu een gratis update met het oog op verbouwingsplannen dankzij OVAM
19 september 2018

In mei 2016 werd de conceptnota ‘Bestuurlijke optimalisatie’ goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Sindsdien bleef het politiek stil. Er werd wel achter de schermen voortgewerkt, maar een nieuw decreet was er voor het zomerreces nog altijd niet.

11 september 2018

Binnen onze regio West-Vlaanderen starten we met een niveau-overschrijdend overlegplatform voor leden van schoolbesturen die buitengewoon onderwijs in hun aanbod hebben (alle types).

Alle informatie over dit forum vind je hier.

31 augustus 2018

Wie vandaag onderwijs organiseert, neemt één van de meest complexe en tegelijk één van de belangrijkste opdrachten in onze samenleving op zich. Het katholiek onderwijs heeft gekozen voor het innoverend model van de katholieke dialoogschool om ons onderwijs op te enten.

31 augustus 2018

Wat staat er in je rookbeleid (school-/arbeids-)reglement?

Alle informatie vind je hier.

26 juni 2018

Na de geslaagde editie van dit jaar geven we alvast mee dat de volgende regionale jaarvergadering zal plaatsvinden op woensdag 11 september 2019 in d’Abdij.
Noteer deze datum alvast in je agenda.

Alvast een aantal sfeerbeelden van de editie van de jaar.

Pagina's