Mededelingen

Nieuws voor de leden

08 januari 2019

Dit intitiatief wordt ingericht voor de volgende doelgroepen.

  • voor basisonderwijs;
  • voor secundair onderwijs.

Alle bijkomende informatie voor basisonderwijs vind je hier.

27 november 2018

Het werd begin dit jaar aangekondigd. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil scholen ondersteunen in de wettelijke verplichting om op geregelde tijdstippen te peilen naar het welbevinden van hun medewerkers. Daarom ontwikkelden we de tool WellBe.Vlaanderen. Deze online tool wordt gelanceerd op maandag 14 januari 2019 in d’Abdij te Brugge, of om 16:30 u. of om 19:00 u.

11 december 2018
  • Sabien Lagrain neemt de taak van coördinator over en bij haar kan je terecht voor algemene vragen.
  • De andere taken worden in overleg met Sabien Lagrain en Mieke Desmet opgenomen door Jean-Yves Verhaeghe en Severine Verhulst.
11 december 2018

Hier vind je de aanvragen voor:

11 december 2018

Beste bestuurder, één van de beleidsdomeinen waarvoor je als bestuur verantwoordelijk bent is ‘identiteit, godsdienst en pastoraal’. Graag willen we uit elk schoolbestuur de namen inventariseren van de bestuursleden die zullen fungeren als ‘antennepersonen’ voor het beleidsdomein ‘identiteit, godsdienst en pastoraal’.

07 december 2018

Armoede is een actueel en reëel probleem. Geen wonder dat het thema geregeld in de media komt! Minstens 1 op 7 Vlamingen leeft in armoede, hetzij tijdelijk, hetzij structureel. Armoede is meer dan alleen maar een tekort aan financiële middelen.

27 november 2018

De raamovereenkomst voor de aanschaf van brandblussers en het onderhoud ervan bij vzw Serviko loopt dit jaar ten einde.

Speciaal voor de scholen van West-Vlaanderen werd door vzw Doko een nieuwe raamovereenkomst genegotieerd met nv SICLI.

Alle info vind je in deze link.

27 november 2018

Nog een datum om in de schoolorganisatie graag mee rekening te houden: woensdag 20 maart 2019. In d’Abdij organiseren we die dag een supervisiedag voor uw preventieadviseur niveau 2 en 3.

Inschrijven voor

13 november 2018

De storm rond de nieuwe privacywetgeving (General Data Protection Regulation) op Europees niveau, gestart in 25 mei 2018, is gaan liggen. Een belangrijk effect van de invoering van deze regelgeving is dat elke organisatie beter gaat nadenken over de bescherming van haar data.

23 oktober 2018

Ga eerst door naar www.alertvoorasbest.be en download de app AsbestCheck.

 

Pagina's