Mededelingen

Nieuws voor de leden

05 februari 2019

Op maandag 25 februari 2019 vindt in d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek, van 19u tot 21.30u (onthaal vanaf 18.30 u)  de vorming “Geoptimaliseerde organisatiestructuur en verantwoordelijkheden” plaats.

23 januari 2019

De lancering van de WellBe-tool op 14 januari ll. was een groot succes. 

Na deze risico-analyse start ieders echte opdracht: welke preventieve maatregelen installeren we op onze school?

08 januari 2019

Wij willen graag volgende initiatieven in de kijker zetten.

08 januari 2019

We organiseren voor de preventieadviseurs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen het ‘Congres Warm Water III’ op 5 februari 2019 te Gent en op 21 februari te Brussel. Dit is ‘HET’ netwerkmoment bij uitstek en de bedoeling om kennis en documenten met elkaar te delen, we moeten het warm water niet opnieuw gaan uitvinden.

08 januari 2019

Goed nieuws voor scholen die in 2005 of 2006 een aanvraagdossier voor subsidies voor scholenbouw bij Agion indienden, en op de wachtlijst terecht kwamen.

08 januari 2019

Dit intitiatief wordt ingericht voor de volgende doelgroepen.

  • voor basisonderwijs;
  • voor secundair onderwijs.

Alle bijkomende informatie voor basisonderwijs vind je hier.

27 november 2018

Het werd begin dit jaar aangekondigd. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil scholen ondersteunen in de wettelijke verplichting om op geregelde tijdstippen te peilen naar het welbevinden van hun medewerkers. Daarom ontwikkelden we de tool WellBe.Vlaanderen. Deze online tool wordt gelanceerd op maandag 14 januari 2019 in d’Abdij te Brugge, of om 16:30 u. of om 19:00 u.

11 december 2018
  • Sabien Lagrain neemt de taak van coördinator over en bij haar kan je terecht voor algemene vragen.
  • De andere taken worden in overleg met Sabien Lagrain en Mieke Desmet opgenomen door Jean-Yves Verhaeghe en Severine Verhulst.

Pagina's