Mededelingen

Nieuws voor de leden

17 september 2019

Is er iemand nieuws gestart binnen je interne preventiedienst? Is er een directeur of bestuurder die het preventiedomein beter wil leren kennen?

17 september 2019

Elk schoolbestuur is als werkgever verplicht om maatregelen te nemen ter bevordering van het welzijn van zijn werknemers bij de uitvoering van hun opdracht. (Wet Welzijn) De werkgever moet trachten te voorkomen dat zijn werknemers psychische of lichamelijke schade oplopen. Om een zicht te krijgen op de mogelijke risico’s (o.a.

17 september 2019

Hier vind je de uitnodiging voor het voorafgaandelijk overleg DPCC-SO van maandag 30 september a.s. 

17 september 2019

Hier vind je de link naar de DPCC-aanvragen 2019-2020 'buitengewoon onderwijs'.

03 september 2019

Op vrijdag 20 september 2019 gaat de inspiratiedag voor pastoraal op school (buitengewoon) basis- en secundair onderwijs door in Centrum d'Abdij.

Meer informatie over dit initiatief vind je hier.

 

27 augustus 2019

Elke vzw en elke stichting is wettelijk verplicht om tegen 30 september 2019 het UBO-register in te vullen. Je moet die registratie dus ook doen voor vzw’s die onderwijs inrichten en voor andere rechtspersonen die onderwijs ondersteunen.

27 augustus 2019

Je bent nieuw binnen de interne dienst voor preventie op jouw school?  Je wenst als directeur of bestuurder het domein preventie en welzijn op jouw school beter te leren kennen?

20 augustus 2019

Tijdens de voorbije jaren werden er reeds meerdere vormingsinitiatieven ingericht rond pastoraal, identiteit en godsdienst in de katholieke dialoogschool. Maar het schooljaar 2019-2020 wordt een bijzonder jaar!

20 augustus 2019

Vanaf woensdag 20 augustus wijzigt de procedure voor de aanvraag en het verkrijgen van de kerkelijke toestemming om het vak rooms-katholieke godsdienst te geven.

Meer informatie vind je hier.

01 juli 2019

Severine Verhulst, stafmedewerker voor jongeren- en gezinspastoraal, is voltijds benoemd tot adjunct van Nathalie Verstraete, bisschoppelijk gedelegeerde voor jongerenpastoraal, roepingenpastoraal en gezinspastoraal, met de opdracht om de band tussen jongerenpastoraal en onderwijs verder uit te bouwen. Hiertoe zoeken we vanaf het schooljaar 2019-2020 o.a.

Pagina's