Besturen

Contact:

Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek

12 maart 2019

Schoolbesturen in Vlaanderen krijgen de laatste decennia vanuit de overheid meer ruimte en autonomie voor het voeren van een eigen beleid. Deze verhoogde mate van zelfsturing brengt echter ook een verhoogde verantwoordelijkheid m.b.t. de kwaliteitsontwikkeling van scholen met zich mee.

23 januari 2019

De lancering van de WellBe-tool op 14 januari ll. was een groot succes. 

Na deze risico-analyse start ieders echte opdracht: welke preventieve maatregelen installeren we op onze school?

07 december 2018

Armoede is een actueel en reëel probleem. Geen wonder dat het thema geregeld in de media komt! Minstens 1 op 7 Vlamingen leeft in armoede, hetzij tijdelijk, hetzij structureel. Armoede is meer dan alleen maar een tekort aan financiële middelen.

23 oktober 2018

Ga eerst door naar www.alertvoorasbest.be en download de app AsbestCheck.

 

09 oktober 2018
  1. Is je verplichte asbestinventaris (KB asbest 16.03.2006) gedateerd? Maak nu een gratis update met het oog op verbouwingsplannen dankzij OVAM
31 augustus 2018

Wat staat er in je rookbeleid (school-/arbeids-)reglement?

Alle informatie vind je hier.

Pagina's