Besturen

Contact:

Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek

11 december 2018

Hier vind je de aanvragen voor:

11 december 2018

Beste bestuurder, één van de beleidsdomeinen waarvoor je als bestuur verantwoordelijk bent is ‘identiteit, godsdienst en pastoraal’. Graag willen we uit elk schoolbestuur de namen inventariseren van de bestuursleden die zullen fungeren als ‘antennepersonen’ voor het beleidsdomein ‘identiteit, godsdienst en pastoraal’.

07 december 2018

Armoede is een actueel en reëel probleem. Geen wonder dat het thema geregeld in de media komt! Minstens 1 op 7 Vlamingen leeft in armoede, hetzij tijdelijk, hetzij structureel. Armoede is meer dan alleen maar een tekort aan financiële middelen.

27 november 2018

De raamovereenkomst voor de aanschaf van brandblussers en het onderhoud ervan bij vzw Serviko loopt dit jaar ten einde.

Speciaal voor de scholen van West-Vlaanderen werd door vzw Doko een nieuwe raamovereenkomst genegotieerd met nv SICLI.

Alle info vind je in deze link.

27 november 2018

Nog een datum om in de schoolorganisatie graag mee rekening te houden: woensdag 20 maart 2019. In d’Abdij organiseren we die dag een supervisiedag voor uw preventieadviseur niveau 2 en 3. Meer nieuws en start inschrijvingen heel binnenkort via nascholing.be.

13 november 2018

De storm rond de nieuwe privacywetgeving (General Data Protection Regulation) op Europees niveau, gestart in 25 mei 2018, is gaan liggen. Een belangrijk effect van de invoering van deze regelgeving is dat elke organisatie beter gaat nadenken over de bescherming van haar data.

23 oktober 2018

Ga eerst door naar www.alertvoorasbest.be en download de app AsbestCheck.

 

09 oktober 2018

Voor scholen die duurzaamheid nastreven via het plaatsen van zonnepanelen of via een energiemonitoring of via energiecoaching (www.klimaatscholen2050.be).

09 oktober 2018
  1. Is je verplichte asbestinventaris (KB asbest 16.03.2006) gedateerd? Maak nu een gratis update met het oog op verbouwingsplannen dankzij OVAM
19 september 2018

In mei 2016 werd de conceptnota ‘Bestuurlijke optimalisatie’ goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Sindsdien bleef het politiek stil. Er werd wel achter de schermen voortgewerkt, maar een nieuw decreet was er voor het zomerreces nog altijd niet.

Pagina's