Besturen

Contact:

Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek

17 maart 2020

Net voor (secundair onderwijs) of net na de krokusvakantie (basisonderwijs) verstuurde D.P.C.C. Bisdom Brugge de toestemming voor de vorming van een scholengemeenschap voor de periode 2020-2026. Vergeet je nu ook deze verplichte stappen niet?

09 maart 2020

Onze vzw Diensten ter Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs (DOKO) heeft voor onze basisscholen een nieuwe raamovereenkomst voor het aankopen van schoolboeken volgens de regels van de wet op overheidsopdrachten uitgewerkt. Deze overeenkomst geldt voor de komende vier schooljaren.

03 maart 2020

De KULeuven Campus Kortrijk (KULAK) is betrokken bij het i-learn project waarbij wordt beoogd om adaptieve toepassingen in het Vlaamse onderwijs te integreren om het onderwijs- en leerproces te ondersteunen. Om een goed zicht te hebben op het gebruik van adaptief gepersonaliseerd leren in het Vlaamse onderwijs en de percepties van leerkrachten daartegenover, is er een vragenlijst opgesteld.

18 februari 2020

Sinds september 2017 biedt AGION renteloze leningen aan voor investeringen in hernieuwbare energie. We denken hierbij aan het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, warmtekrachtkoppelingscentrale, …

17 februari 2020

De nieuwsbrief 'Identiteit - godsdienst - pastoraal' nr. 9 lees je hier

04 februari 2020

Op 01 september 2020 starten we een nieuwe periode van 6 jaar scholengemeenschappen, zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. Op 15 januari 2020 verzorgde ik hierover een vormingsmoment met de focus vooral op het basisonderwijs. Ik stond even stil bij deze items:

03 februari 2020

We adviseren onze besturen om de bedragen die in 2016 op de Reprobel-factuur werden ingehouden, nu effectief te betalen. Er is sinds 2016 heel wat veranderd.

22 januari 2020

De nieuwsbrief 'Identiteit, godsdienst en pastoraal' - nr. 8 lees je hier

14 januari 2020

De nieuwsbrief PREWEST nr. 7 lees je hier.

07 januari 2020

Nieuwsbrief 'Identiteit, godsdienst en pastoraal' - nr.

Pagina's