Besturen

Contact:

Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek

23 maart 2020

De nieuwsbrief  'Identiteit, godsdienst en pastoraal' - nr. 10 lees je hier.

19 maart 2020

Op dinsdag 12 en woensdag 13 mei 2020 organiseert het vicariaat van de regio West-Vlaanderen abdijdagen voor bestuurders en leidinggevenden in de Sint-Sixtusabdij Westvleteren. 

18 maart 2020
  • Naar aanleiding van de maatregelen rond het inperken van de besmetting met het coronavirus, zijn alle vergaderingen en nascholingen in centrum d'Abdij geannuleerd.
  • Bijgevolg is ons centrum volledig gesloten en werken onze medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen van thuis uit. Wij blijven via mail bereikbaar en staan klaar om de scholen (ev. digitaal) te ondersteunen.
17 maart 2020

Net voor (secundair onderwijs) of net na de krokusvakantie (basisonderwijs) verstuurde D.P.C.C. Bisdom Brugge de toestemming voor de vorming van een scholengemeenschap voor de periode 2020-2026. Vergeet je nu ook deze verplichte stappen niet?

10 maart 2020

Er was reeds heel wat te doen over de sinds 1 januari 2020 DIMONA STG-aangifteplicht voor leerlingen die onbezoldigd stage lopen. De school die de leerling uitzendt, moet de DIMONA-aangifte uitvoeren. Het regende de voorbije maanden praktische vragen om deze nieuwe extra taak te kunnen afhandelen.

09 maart 2020

Onze vzw Diensten ter Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs (DOKO) heeft voor onze basisscholen een nieuwe raamovereenkomst voor het aankopen van schoolboeken volgens de regels van de wet op overheidsopdrachten uitgewerkt. Deze overeenkomst geldt voor de komende vier schooljaren.

03 maart 2020

De KULeuven Campus Kortrijk (KULAK) is betrokken bij het i-learn project waarbij wordt beoogd om adaptieve toepassingen in het Vlaamse onderwijs te integreren om het onderwijs- en leerproces te ondersteunen. Om een goed zicht te hebben op het gebruik van adaptief gepersonaliseerd leren in het Vlaamse onderwijs en de percepties van leerkrachten daartegenover, is er een vragenlijst opgesteld.

18 februari 2020

Sinds september 2017 biedt AGION renteloze leningen aan voor investeringen in hernieuwbare energie. We denken hierbij aan het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, warmtekrachtkoppelingscentrale, …

17 februari 2020

De nieuwsbrief 'Identiteit - godsdienst - pastoraal' nr. 9 lees je hier

Pagina's