Besturen

Contact:

Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek

15 mei 2018

De nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) wordt vanaf 25 mei aanstaande van kracht. Alweer een reden om een vaak terugkerende vraag even in de kijker te plaatsen.

Mag je zo maar gelijk welke foto/filmpje tijdens schoolactiviteiten gemaakt, op de schoolwebsite, social media of in een schoolfolder/-krant publiceren?

15 mei 2018

Op maandag 28 mei is er laatste BOS-vorming van dit schooljaar. Na boeiende sessies over inspraak en communicatie, de juridische en financiële aspecten, BOS en personeel staan we in deze sessie stil bij BOS en patrimonium. Ongetwijfeld een interessant thema om deze cyclus af te sluiten!

03 mei 2018

De huidige raamovereenkomst tussen vzw ServiKO en Elexys N.V.

01 mei 2018

Op zoek naar informatie over de inspectie R.K. Godsdienst, de vicariale diensten of de pedagogische begeleiding? Wil je meer weten over de uitwerking van het concept Katholieke Dialoogschool? Zoek je het gebed van de week? Geïnteresseerd in de laatste nieuwtjes of praktische en organisatorische informatie?

01 mei 2018

NIEUW FORMAT!

Meer informatie in één van de volgende nieuwsbrieven…

 

01 mei 2018

Vorming: Hoe preventie nu uitbouwen voor een veilige school in de toekomst? Opleiding hiërarchische lijn (directies en schoolbestuurders) - dinsdag 22 mei 2018

01 mei 2018

Scholen staan voor grote uitdagingen. Enerzijds moeten ze zorgen voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en een professioneel uitgebouwde zorgstructuur. Anderzijds moeten scholen heel wat investeren in goeduitgeruste en energiezuinige schoolgebouwen en in digitale leermiddelen zoals computers en digitale schoolborden.

01 mei 2018

Stemmen voor de samenstelling van COBES regio West-Vlaanderen kon tot uiterlijk donderdag 19 april om 12 uur. In de regio West-Vlaanderen brachten 81 van de 136 besturen hun stem uit. Dit is een representatieve responsgraad van 60 %. 78 besturen waren akkoord met de kieslijst, 2 besturen stemden tegen en één stem was ongeldig.

01 mei 2018

Wie onroerende voorheffing voor zijn schoolgebouwen betaalt, zal niet ontkennen dat dit om een belangrijke hap uit het schoolbudget gaat ; de moeite dus om dit eens na te kijken!

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om vrijstelling te bekomen?

17 april 2018

“Hallo! Ik ben volop bezig met het uitwerken van volgend schooljaar, o.a. mijn personeelsorganisatie.

Hoe zit dat nu met de uitwerking van CAO XI?  Wanneer gaan we daarover de noodzakelijke info krijgen?”

Pagina's