Besturen

Contact:

Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek

27 november 2018

Het werd begin dit jaar aangekondigd. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil scholen ondersteunen in de wettelijke verplichting om op geregelde tijdstippen te peilen naar het welbevinden van hun medewerkers. Daarom ontwikkelden we de tool WellBe.Vlaanderen. Deze online tool wordt gelanceerd op maandag 14 januari 2019 in d’Abdij te Brugge, of om 16:30 u. of om 19:00 u.

11 december 2018
  • Sabien Lagrain neemt de taak van coördinator over en bij haar kan je terecht voor algemene vragen.
  • De andere taken worden in overleg met Sabien Lagrain en Mieke Desmet opgenomen door Jean-Yves Verhaeghe en Severine Verhulst.
11 december 2018

Op dinsdag 04 december 2018 organiseerden we voor de eerste keer in West-Vlaanderen een open COBES. In het eerste deel stelde directeur-generaal Lieven Boeve het Memorandum voor. Na elk luik was er de kans om vragen te stellen, waar de bestuurders ook graag op in gingen.

11 december 2018

Hier vind je de aanvragen voor:

11 december 2018

Beste bestuurder, één van de beleidsdomeinen waarvoor je als bestuur verantwoordelijk bent is ‘identiteit, godsdienst en pastoraal’. Graag willen we uit elk schoolbestuur de namen inventariseren van de bestuursleden die zullen fungeren als ‘antennepersonen’ voor het beleidsdomein ‘identiteit, godsdienst en pastoraal’.

07 december 2018

Armoede is een actueel en reëel probleem. Geen wonder dat het thema geregeld in de media komt! Minstens 1 op 7 Vlamingen leeft in armoede, hetzij tijdelijk, hetzij structureel. Armoede is meer dan alleen maar een tekort aan financiële middelen.

27 november 2018

De raamovereenkomst voor de aanschaf van brandblussers en het onderhoud ervan bij vzw Serviko loopt dit jaar ten einde.

Speciaal voor de scholen van West-Vlaanderen werd door vzw Doko een nieuwe raamovereenkomst genegotieerd met nv SICLI.

Alle info vind je in deze link.

27 november 2018

Wij durven langs deze weg uw medewerking vragen, meestal na een vraag van een school.

Wie huisvest er momenteel zijn kleuterwerking in klascontainers? Gekocht of gehuurd? Graag jullie ervaringen en/of coördinaten doorgeven aan lieven.verhaeghe [at] katholiekonderwijs.vlaanderen  

27 november 2018

Nog een datum om in de schoolorganisatie graag mee rekening te houden: woensdag 20 maart 2019. In d’Abdij organiseren we die dag een supervisiedag voor uw preventieadviseur niveau 2 en 3. Meer nieuws en start inschrijvingen heel binnenkort via nascholing.be.

Pagina's