Samenstelling COBES (Comité Besturen)

COBES komt maandelijks samen, in principe steeds de derde dinsdag van elke maand in het schooljaar. (niet in juli en augustus) De derde dinsdag is in principe de dinsdag voor de raad van bestuur van de vzw VSKO, zodat de onderwerpen die daar aan bod zullen komen, kunnen worden besproken in COBES.

De vergaderingen vinden plaats in d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435, Assebroek, telkens van 18 uur tot 20.30u

Wat is de inhoud van deze bijeenkomsten?

 • beleidsvoorbereidende reflectie en bespreking ter ondersteuning van de inbreng van de regionale afgevaardigden in de adviesraden, Overlegforum en in de raad van bestuur VSKO/ Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het ruimer onderwijsbeleid,
 • bespreking van diverse thema’s die besturen aanbelangen (b.v. vormingsaanbod, besturenwerking, BOS-organisatie om enkele recente voorbeelden te noemen),
 • informatie-doorstroming (b.v. leerlingenaantallen, een input rond een specifiek thema, b.v. werkgeverschap vanuit het standpunt van de besturen)
 • een rondvraag bij de leden over de items die zij willen aanbrengen vanuit hun achterban met verdere bespreking 

De huidige samenstelling:

 • An Quaghebeur, voorzitter
 • Ward Goudenhooft, contactpersoon COBES
 • Stefaan Misschaert
 • Stef Deboutte
 • Griet Desmet
 • Frank Demuynck
 • Monique Demyttenaere
 • Luc Deprez
 • Toon Ducatteeuw
 • Paul Jonckheere
 • Ingrid Jost, verslaggever
 • Andy Roels
 • Maria Vandenabeele
 • Jean-Pierre Vanden Berghe
 • Wilfried Verniest
 • Jean-Pierre Vyncke
 • Rudy Weyne
 • Gerard Wulleman