Besturen

Contact:

Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek

09 februari 2018

Hierbij delen wij u mee dat er op maandag 5 maart om 18.30 u. een voorafgaandelijk overleg wordt ingericht over twee aanvragen die werden ingediend bij de DPCC-SO (voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs). Dit overleg gaat door in Centrum d'Abdij, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek.

06 februari 2018

Hierbij delen wij u mee dat er op maandag 26 februari 2018 om 18 u. een voorafgaandelijk overleg wordt ingericht over aanvragen die werden ingediend bij de DPCC-BaO (voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs). Dit overleg gaat door in Centrum d'Abdij, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek.

06 februari 2018

De procedure voor de verkiezing van de nieuwe samenstelling van het Comité Besturen regio West-Vlaanderen start volgende week.

Alle informatie over deze verkiezing vindt u binnenkort in de extra nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op dinsdag 13 februari. Mis hem niet!

24 januari 2018

Op woensdag 17 januari jl. hield Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio West-Vlaanderen een geslaagde nieuwjaarsreceptie. Hierbij alvast enkele sfeerbeelden.

23 januari 2018

DPCC-beslissingen voor het schooljaar 2018-2019:

07 december 2017

Scola wordt op dinsdag 5 december boven de doopvont gehouden. Die nieuwe vzw overkoepelt negen basisscholen in Kortrijk en deelgemeenten. De nieuwe vzw is goed voor 2.088 leerlingen. Coördinerend directeur is Christine Van Praet.

23 januari 2018

Alle details in verband met de COBES verkiezingen van juni 2018 vind je hier.

23 januari 2018

De volgende vorming voor leden van schoolbesturen gaat door op maandag 19 februari 2018 om 19 uur in d’Abdij. (onthaal vanaf 18.30u)

U kunt kiezen tussen:

  • BOS en fusies van vzw’s: financiële en boekhoudkundige aspecten
  • BOS en personeel

Ook voor leden van schoolbesturen die niet in een BOS-proces zitten is dit een interessante vorming.

10 december 2017

Recent startte Lieven Verhaeghe als “coördinator voor niet-pedagogische diensten” bij het bestuur en de organisatie van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio West-Vlaanderen. Met welke vragen kan je bij Lieven terecht? Dit zijn de hoofdthema’s: 1. het schoolbestuur als rechtspersoon, 2. de onderwijsorganisatie, 3. het financieel beheer van je school, 4. infrastructuurvraagstukken, 5.

Pagina's